ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งจ้างจัดเก็บขยะ 2 ข้างทาง 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บขยะ 2 ข้างทาง ห 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่7 บ้านห้วยส้มสุก 
 • ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม 
 • ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,546 บาท 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 1,546 บาท 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกู้ชีพกู้ภัย 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถกู้ชีพกู้ภัย 
 • เอกสารเผยแพร่ ตามใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250 บาท 
 • ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ2,250 บาท 
 • ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง
  229 หมู่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
  โทรศัพท์ 052-009480 โทรสาร 052-009480 ต่อ 17
  E-Mail : info@saluanglocal.go.th
  copyright © 2556 www.saluanglocal.go.th