ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
241
เดือนนี้
4,149
เดือนที่แล้ว
4,827
ปีนี้
39,427
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
206,329
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21
ลำดับรายการวันที่
1การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 เม.ย. 2563
2การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 เม.ย. 2563
3การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ข16 เม.ย. 2563
4การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ข16 เม.ย. 2563
5การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ16 เม.ย. 2563
6การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเ16 เม.ย. 2563
7การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 ก16 เม.ย. 2563
8การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 ก16 เม.ย. 2563
9การแจ้งขุดดิน15 เม.ย. 2563
10การแจ้งถมดิน15 เม.ย. 2563
11การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3215 เม.ย. 2563
12การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่่อนย้ายอาคาร15 เม.ย. 2563
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ14 เม.ย. 2563
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ14 เม.ย. 2563
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์14 เม.ย. 2563
16การรับชำระภาษีป้าย14 เม.ย. 2563
17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป28 ม.ค. 2559
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฎิกูล28 ม.ค. 2559
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป28 ม.ค. 2559
20การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่่งปฏิกูล28 ม.ค. 2559

1 2 3   >>  >|