ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย  แอ่วดอยชมน้ำตก  อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนา  บูชาขุนหลวงวิลังคะ

ปลัดเฟสบุ๊คระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สาระดีๆ จากศาลปกครองสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/08/2562
วันนี้
144
เมื่อวานนี้
410
เดือนนี้
2,997
เดือนที่แล้ว
3,383
ปีนี้
2,997
ปีที่แล้ว
46,977
ทั้งหมด
169,899
ไอพี ของคุณ
3.222.251.91
e-service

คะแนนITA
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 
-:- ประกาศรับสมัครสมัครพนักงานขับรถยนต์ 
-:- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ รีบเข้าทำประโยชน์ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2565 
-:- เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท 
-:- ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ  
-:- คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
โครงการพัฒนาระบบดูแลเด็ก 0-3 ปี เพื่อสร้างชุมชนแห่งสุขภาวะ
โครงการตำบลสีขาว
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียง
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวงจัดโครงการอบรมเพิิ่่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานประจำปี 2565

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ก๊ะเปียง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ศพด.บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบทราย  
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดหญ้า 2 ข้างทาง หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ควบคุมไฟป่า 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกาดฮาว 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. 
-:- ประกาศ แบบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยส้มสุก 
-:- ประกาศ แบบและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองก๊ะ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลผู้ชะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
-:- ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 

วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดประกาศธรรม


ระบบภายใน   สำรวจความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล   EGP   ร้องเรียนการทุจริต   คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกช์   ลิงค์ภายนอก   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ICT    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    คลังข่าวมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   ธนาคารกรุงไทย